Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Trưng Vương

Hiệu trưởng

Trương Thị Bích Thủy
Trương Thị Bích Thủy

Phó Hiệu trưởng

Lê Tường Quyên
Lê Tường Quyên
Lương Bích Nga
Lương Bích Nga
Ngô Văn Hiệp
Ngô Văn Hiệp

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích