Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Trưng Vương

Hiệu trưởng

Cô Trương Thị Bích Thủy
Cô Trương Thị Bích Thủy

Phó Hiệu trưởng

Thầy Ngô Văn Hiệp
Thầy Ngô Văn Hiệp
Cô Lê Tường Quyên
Cô Lê Tường Quyên
Cô Lương Bích Nga
Cô Lương Bích Nga